BUDGETTERING

Et af redskaberne til styring af virksomheden er løbende udarbejdelse af budgetter og at sammenholde disse med de realiserede resultater. Budgetter bruges f.eks. i forbindelse med større investeringer, såsom køb af virksomheder eller større investeringer.

I JBL Revision assisterer vi mange af vore kunder i forbindelse med udarbejdelse af budgetter.