VIRKSOMHEDSTJEK

Vi tilbyder at gennemgå virksomheden fra a-z. Vi vil blandt andet gå ind og se på:

  • Er virksomheden registreret korrekt, f.eks. omkring ejerregisteret?
  • Foreligger der de nødvendige aftaler, kontrakter m.v.?
  • Analyse af virksomhedens finansiering
  • Et sundhedstjek, hvor vi analyserer virksomhedens regnskaber og økonomifunktion
  • Eventuelle forslag til ændring af driftsform af virksomheden

Vi vil efterfølgende afholde et møde, hvor vi gennemgår vores observationer.